OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

O nás

Historie

Akciová společnost Metalšrot Tlumačov byla založena v květnu 1992 v první vlně kupónové privatizace a patří mezi jeden z největších a nejlépe vybavených provozů, zabývající se výkupem železného šrotu a barevných kovů, jeho zpracováním a následným prodejem upraveného železného šrotu i barevných kovů. Kapacitní možnosti společnosti jsou cca 200.000 tun upraveného vsázkyschopného železného šrotu a barevných kovů za rok.

Kromě hlavního výrobního závodu v Tlumačově má společnost dalších 8 provozů a sběren ve Zlínském a Olomouckém kraji.

''Společnost vlastní kromě běžných strojů a technologických zařízení i speciální zařízení na drcení a separaci lehkého kovového odpadu – především autovraků, bílé kuchyňské techniky, elektro-spotřebičů a měděných a hliníkových kabelů. Významným partnerem jsou pak v neposlední řadě České dráhy a.s., pro něž je zabezpečována ekologická likvidace hnacích vozidel i vagónů.

Již několik let se společnost zaměřuje na ekologickou likvidaci autovraků. Jako jedna z prvních společností obdržela z Krajského úřadu Zlínského a Olomouckého kraje souhlas s provozem zařízení ke sběru, výkupu, využití odpadů a odstraňování autovraků kategorie nebezpečný odpad pro své provozy v Tlumačově, Starém Městě u Uherského Hradiště a Prostějově. Firma tuto činnost smluvně zajišťuje pro většinu smluvních dovozců a prodejců osobních automobilů v regionu i v rámci celé České republiky.

Likvidace autovraků je prováděna v rámci uzavřeného cyklu - od převzetí ''vozidla na shromažďovacím místě, přes odstranění nebezpečných látek z autovraků až po konečnou fyzickou likvidaci na drtícím a separačním zařízení.

* ve zpracovatelském závodě v Tlumačově bylo v roce 2003 nově vybudováno pracoviště na odstraňování všech nebezpečných látek z autovraků. Kapacita tohoto zařízení je 10.000 autovraků za rok.

* drtící a separační zařízení PWH 2500 je zařízení ke konečnému zpracování autovraků. Roční kapacita je 60–70 tis. autovraků. Výsledkem procesu drcení a separace je upravený – vsázky schopný kovový šrot s kovnatostí 99 %.

''

V oblasti zabezpečování služeb společnost využívá široké spektrum nakládací a přepravní techniky, zároveň je vybavena i vlastní železniční vlečkou (vč. dvou lokomotiv) s připojením na hlavní trať Přerov – Břeclav.

Systémy řízení
V rámci zkvalitňování poskytovaných služeb společnost Metalšrot Tlumačov získala v roce 1998 certifikát systému managementu kvality dle EN ISO 9002 v oboru: Nákup, zpracování a prodej kovových odpadů. V roce 2003 proběhla úspěšně recertifikace dle EN ISO 9001, společnost je nepřetržitým držitelem certifikátu až do dneška.

V souvislosti s provozovanými službami je velká pozornost věnována i oblasti ekologie. Společnost Metalšrot Tlumačov získala v roce 2002 certifikát systému environmentálního managementu dle EN ISO 14 001 v oboru: Nákup a zpracování kovových odpadů. Společnost je nepřetržitým držitelem certifikátu až do dneška.

                   

  Svoje záměry v rámci provozovaného systému řízení vyjadřuje vedení společnosti Politikami kvality a Politikou EMS.

               

Společnost Metalšrot Tlumačov v rámci své činnosti plní požadavky příslušných právních předpisů, svoji činnost průběžně monitoruje a v rámci svých možností zlepšuje tak, aby minimalizovala environmentální dopady.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.